• OGŁOSZENIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA OFERT KONKURSOWYCH Z DNIA 19.01.2021 R.
    843 KB
  • ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY W 2021 ROKU
    902 KB
  • ZAPROSZENIE DO WSKAZANIA OSÓB DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM
    851 KB