• Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
  266 KB
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2020 BURMISTRZA KARLINA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
  2 MB
 • ZAPROSZENIE DO WSKAZANIA OSÓB DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT
  497 KB
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ
  457 KB