Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obręb Daszewo - wyłożenie

 • Załącznik nr 1 SUiKZP Karlino - Daszewo
  2 MB
 • Załącznik nr 2 SUiKZP Karlino - uwarunkowania - wyłożenie
  113 MB
 • Załącznik nr 3 SUiKZP Karlino - Daszewo
  2 MB
 • Załącznik nr 4 SUiKZP Karlino - kierunki - wyłożenie
  113 MB
 • Załącznik nr 5.1 SUiKZP Karlino - Karlino - wyłożenie
  140 MB
 • Załącznik nr 5.2 SUiKZP Karlino - Lubiechowo
  7 MB
 • Załącznik nr 5.2.1 SUiKZP Karlino - Czerwięcino
  4 MB
 • Załącznik nr 5.3 SUiKZP Karlino - Karścino
  9 MB
 • Załącznik nr 5.4 SUiKZP Karlino - Pobłocie
  6 MB
 • Załącznik nr 5.5 SUiKZP Karlino - Kowańcz
  6 MB
 • Załącznik nr 5.6 SUiKZP Karlino - Malonowo.pdf
  9 MB
 • Załącznik nr 5.7 SUiKZP Karlino - Krukowo
  6 MB
 • Załącznik nr 5.8 SUiKZP Karlino - Karwin
  7 MB
 • Załącznik nr 5.9 SUiKZP Karlino - Domacyno
  6 MB
 • Załącznik nr 5.10 SUiKZP Karlino - Zawartowo
  4 MB
 • Załącznik nr 5.11 SUiKZP Karlino - Gościnko
  6 MB
 • Załącznik nr 5.12 SUiKZP Karlino - Garnki
  4 MB
 • Załącznik nr 5.13 SUiKZP Karlino - Mierzynek
  5 MB
 • Załącznik nr 5.14 SUiKZP Karlino - Daszewo
  5 MB
 • Załącznik nr 5.15 SUiKZP Karlino - Karlinko
  3 MB
 • Załącznik nr 5.16 SUiKZP Karlino - Mierzyn
  7 MB
 • Załącznik nr 5.16.1 SUiKZP Karlino - Wyganowo
  2 MB
 • Załącznik nr 5.17 SUiKZP Karlino - Syrkowice
  5 MB
 • Załącznik nr 5.17.1 SUiKZP Karlino - Poczernino
  5 MB
 • Załącznik nr 5.18 SUiKZP Karlino - Ubysławice
  4 MB
 • Załącznik nr 6 SUiKZP Karlino - polityka planistyczna
  88 MB
 • POnŚ Daszewo - wyłożenie
  17 MB