Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wietszyno, Daszewo

 • Prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP Wietszyno i Daszewo
  4 MB
 • Oświadczenie autora
  335 KB
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń planu miejscowego - Daszewo
  9 MB
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń planu miejscowego - Wietszyno
  9 MB