Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji "Gazociąg przesyłowy wysokiego cisnienia DN 700 MOP 8,4 MPA relacji: Szczecin-Gdańsk" na odc. Płoty-Karlino  • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn: "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPA relacji: Szczecin - Gdańsk" na odcinku Płoty - Karlino od pkt PZ-110 do pkt PZ-118 wraz z lokalizacją zespołu zaporowo-upustowego Daszewo infrastrukturą towarzyszącą służącą do obsługi gazociągu.
    622 KB