• Decyzja
    60 KB
  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW na dz. ewidencyjnej nr 219, w miejscowości Lubiechowo, gm. Karlino
    29 KB