• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  31 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  73 KB
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania
  70 KB
 • Ogłoszenie II o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  36 KB
 • Pytania II wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  25 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  49 KB
 • Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  24 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  177 KB
 • dokumenty formalno prawne
  5 MB