• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  34 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  80 KB
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  77 KB
 • ogłoszenie o zmianie IV ogłoszenia o zamówieniu
  40 KB
 • Informacja o zmianie treści SWZ
  23 KB
 • ogłoszenie o zmianie III ogłoszenia o zamówieniu
  40 KB
 • Pytania III wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  2 MB
 • Ogłoszenie o zmianie II ogłoszenia o zamówieniu
  55 KB
 • Pytania II wykonawców i zmiana treści SWZ
  39 KB
 • Rysunki branży telekomunikacyjnej - park przy ulicy Parkowej
  1 MB
 • STWIORB park przy ulicy Nadbrzeżnej
  134 KB
 • STWIORB park przy ul. Nadbrzeżnej
  171 KB
 • STWIORB park przy ulicy Parkowej
  138 KB
 • dokumenty formalno-prawne
  8 MB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  40 KB
 • Pytania nr 1 wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  580 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  143 KB
 • SWZ Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej oraz przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie
  83 KB
 • STWIORB park przy ul. Parkowej
  171 KB
 • OPZ wyposażenie parku przy ul.Parkowej
  53 KB
 • OPZ wyposażenie parku przy ul.Nadbrzeżnej
  27 KB
 • przedmiary na park przy ulicy Parkowej
  26 KB
 • przedmiary park przy ul. Nadbrzeżnej
  13 KB
 • Projekty parku przy ulicy Parkowej
  40 MB
 • Projekty parku przy ulicy Nadbrzeżnej
  39 MB