• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  35 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  78 KB
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania
  77 KB
 • Identyfikator postępowania
  31 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  107 KB
 • Opis Przedmiotu Zamówienia
  58 KB
 • Instalacje CO i wod-kan
  4 MB