• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  481 KB
 • Informacje z otwarcia ofert
  406 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
  70 KB
 • Pytania 2 wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert
  1 MB
 • Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ
  824 KB
 • Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Karlino.
  44 KB
 • Opinia RIO o wykonaniu budżetu I półrocze 2018r.
  85 KB
 • Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu w 2018r.
  48 KB
 • Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu.
  70 KB
 • Udzielone poręczenia na dzień 30.09.2018r.
  45 KB
 • Zaświadczenie o wyborze Burmistrza.
  24 KB
 • Zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach.
  141 KB
 • Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.
  30 KB
 • Zobowiązania Gminy Karlino na dzień 30.09.2018r.
  60 KB