• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  783 KB
 • Informacje z otwarcia ofert
  489 KB
 • Pytania 2 Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego i zmiana treści SIWZ.
  8 MB
 • Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
  123 KB
 • Pytania 1 Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego i zmiana treści SIWZ
  2 MB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  123 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu.
  341 KB