• Unieważnienie postępowania
  19 KB
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 15.01.2014
  2 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  2 KB
 • zmiana terminu składania ofert
  23 KB
 • Poprawione umiejscowienie turbiny Daszewo
  1 MB
 • Ekspertyza SP Daszewo
  931 KB
 • Sprostowanie omyłki pisarskiej
  185 KB
 • Zał. nr 1 Oferta - po sprostowaniu omyłki pisarskiej
  36 KB
 • ogłoszenie nr 470544-2013 (miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Karlinie, pokój nr 7)
  254 KB
 • Ogłoszenie nr 470516-2013 o zamówieniu
  4 MB
 • Załącznik nr 7 Wzór Umowy
  1 MB
 • Załącznik nr 3 do Umowy: Zestawienie rzeczowo-finansowe
  40 KB
 • Informacje dodatkowe-TABLICA
  415 KB
 • Projekt zielonej energii
  12 MB