• Rozstrzygnięcie postępowania
  383 KB
 • Ogłoszenie nr 114944-2013 o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert)
  260 KB
 • Ogłoszenie Nr 95568-2013 z dnia 08.03.2013 o zamówieniu
  50 KB
 • SIWZ z załącznikami od Nr 1 do Nr 7
  209 KB
 • Załącznik Nr 8 Projekt Budowlany
  29 MB
 • Załącznik Nr 9 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  1 MB
 • Załącznik Nr 10 Przedmiar Robót
  1 MB
 • Załącznik Nr 11 Dodatkowe informacje do SIWZ
  26 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  326 KB