• Rozstrzygnięcie postępowania
  338 KB
 • Ogłoszenie nr 312704-2013 z dnia 02.08.2013r. o zamówieniu
  21 KB
 • Zał. nr 7 Wzór umowy
  142 KB
 • Zał. nr 3 do Umowy-Zest. rzeczowo-finansowe
  39 KB
 • Zał. nr 8 Projekt budowlany
  11 MB
 • Zał. nr 10 Przedmiar robót
  23 KB
 • Zał. nr 11 Wyposażenie sportowe oraz kosiarka
  9 MB