• Rozstrzygnięcie przetargu
  329 KB
 • Wniosek o przedłużenie związania ofertą
  471 KB
 • zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej
  21 KB
 • Załącznik nr 10 - STWiOR
  339 KB
 • Załącznik nr 9 - przedmiary robót
  425 KB
 • załącznik nr 8c - część sanitarna
  681 KB
 • załącznik nr 8b - część elektryczna
  2 MB
 • załącznik nr 8a - część architektoniczno - budowlana
  9 MB
 • załącznik nr 8 - projekt budowlany
  1 MB
 • Załącznik nr 7 - zestawienie wyposażenia
  13 MB
 • Załącznik 1a - Harmonogram rzeczowo - finansowy
  20 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  238 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  328 KB
 • Odpowiedzi na pytania
  901 KB
 • Zał nr 11. Wyposażenie placu zabaw
  357 KB
 • Lokalizacja oświetlenia
  925 KB