Zapytanie ofertowe GP.2600.1.2011.MD na "Przygotowanie i wyposażenie terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Krukowo"