• Ogłoszenie
  2 MB
 • SIWZ
  5 MB
 • Załącznik Nr 7. Termomodernizacja Budowlana Projekt Budowlany
  8 MB
 • Załącznik Nr 7-1. Termomodernizacja Budowlana Projekt Budowlany - Rysunki
  1 MB
 • Załącznik Nr 8. Instalacja Centralnego Ogrzewania Projekt Budowlany
  6 MB
 • Załącznik Nr 8-1. Instalacja Centralnego Ogrzewania Projekt Budowlany
  2 MB
 • Załącznik Nr 9. Instalacja Węzła Cieplnego w Oparciu o Pompę Ciepła
  7 MB
 • Załącznik Nr 10. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Termomodernizacja
  13 MB
 • Załącznik Nr 11. Przedmiary Robót Termomodernizacja
  3 MB
 • Załącznik Nr 12. Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznej
  5 MB
 • Załącznik Nr 12-1. Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznej-Rysunki
  354 KB
 • Załącznik Nr 13. Przedmiar Robót Instalacji Elektrycznej
  663 KB
 • Załącznik Nr 14. Projekt budowlany rozbudowy świetlicy w Gościnku
  23 MB
 • Załącznik Nr 15. Geologia Świetlica
  2 MB
 • Załącznik Nr 15-1. Geologia Świetlica –Rysunki
  1 MB
 • Załącznik Nr 16. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych rozbudowy Świetlicy wiejskiej w Gościnku
  20 MB
 • Załącznik Nr 18. Dodatkowe informacje do SIWZ
  4 MB
 • Załącznik Nr 17. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy
  25 KB
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 1 24_08_2011
  47 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Gościnko
  984 KB
 • Zmiana treści SIWZ świetlica w Gościnku
  619 KB
 • Zmiana do STWiOR
  14 KB
 • Zmieniony załącznik nr 18
  25 KB
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  220 KB