• Ogłoszenie Plac Zabaw Daszewo
  2 MB
 • SIWZ
  85 KB
 • zał.7 wytyczne Ministra Szkolnictwa
  46 KB
 • zał. 8 Projekt budowlany
  2 MB
 • Zagospodarowanie terenu
  1 MB
 • zał. 9 STWiOR
  103 KB
 • Załącznik nr 10
  42 KB
 • Przedłużenie terminu składania ofert
  169 KB
 • Zmiana treści SIWZ nr 1
  343 KB
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców 1
  24 KB
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców 2
  468 KB
 • oczywista omyłka pisarska
  35 KB
 • Zamienne formularze ofertowe
  20 KB
 • Odpowiedź na pytania wykonawców
  59 KB
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  174 KB