Zapytanie ofertowe na: „Wspieranie integracji społeczności lokalnej i więzi sąsiedzkich poprzez utworzenie centrum kultury fizycznej na terenie Sołectwa Daszewo”

 

 

 

 

 

NazwaZamawiającego: Gmina Karlino

Adres Zamawiającego:   Urząd Miejski w Karlinie

                                       78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

 

 

    NIP   672 – 20 – 35 - 436        REGON 330920475

                            telefon:  (094) 311 72 73        fax:  (094) 311 74 10

                         Strona internetowa:               www.karlino.pl

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Nr GP – 341/03/2010

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego  poza ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm. /

 

 

zapytanie ofertowe

na:

 

„Wspieranie integracji społeczności lokalnej i więzi sąsiedzkich poprzez utworzenie centrum kultury fizycznej na terenie Sołectwa Daszewo”