• Ogłoszenie o zamówieniu.
  40 KB
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2 MB
 • Załącznik wzór formularza oferty.
  64 KB
 • Załącznik wzory oświadczeń.
  59 KB
 • Pytanie wykonawcy, wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ
  743 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
  370 KB
 • Informacja o zmianie treści SIWZ.
  408 KB
 • Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
  637 KB
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  77 KB
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty pomoce dydaktyczne.
  75 KB
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
  567 KB