• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie częściowe nr 2 oraz o unieważnieniu postępowania na zadanie częściowe nr 1.
    30 KB
  • Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
    25 KB