• Zał. nr 1 projekt wykonawczy
  5 MB
 • Zał. 2 zestawienie materiałów
  66 KB
 • Zał. nr 3 Przedmiar robót
  2 MB
 • Zał. nr 5 Projekt Umowy
  323 KB
 • Zał. nr 6 Formularz oferty
  304 KB
 • Zał. nr 7 Oświadczenie z art. 22
  299 KB
 • Zał. nr 8 Oświadczenie z art. 24 ust. 1
  299 KB
 • Zał. nr 9 Wykaz robót
  298 KB
 • zal. nr 10. Wykaz osób
  307 KB
 • ZAł. nr 11. Roboty podwykonawców
  296 KB
 • Zal. nr 12 klauzula antykorupcyjna
  296 KB
 • zał. nr 13 tablica informacyjna
  172 KB
 • Protokół z wizji lokalnej
  135 KB
 • Rozstrzygnięcie przetargu
  67 KB