Charakterystyka ogólna

 

 

Karlino to gmina miejsko - wiejska położona w północno - wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Atrakcyjne usytuowanie - u skrzyżowania drogi krajowej Nr 6 Szczecin - Gdańsk oraz drogi wojewódzkiej Nr 163 Kołobrzeg - Poznań - znalazło swoje źródła w historii, tędy bowiem w XIII wieku przebiegał jeden z głównych traktów handlowych, mianowicie szlak solny.

 

W 1385 roku Karlino otrzymuje prawa miejskie oraz herb. Świadectwem bogatej i ciekawej przeszłości Karlina są liczne zabytki, które zachowały się zarówno w mieście jak i gminie. Miejsce lokalizacji miasta związane jest z przeprawą mostową na Parsęcie i Radwi, będącą skrzyżowaniem dróg: Szczecin - Gdańsk i Poznań - Kołobrzeg. Te dwie główne drogi oraz układ rzeczny stanowią podstawową determinantę rozwoju miasta od czasów jego założenia aż po dzień dzisiejszy.

 

Dziś bezpośrednie połączenie między innymi z Warszawą, Katowicami, Krakowem, Szczecinem i Łodzią, zapewnia linia kolejowa, natomiast cyfrowa centrala telefoniczna umożliwia połączenie ze wszystkimi miastami w Polsce i za granicą.  Powierzchnia gminy wynosi14.102 ha i zamieszkuje ją 9.565 osób

 

 

Port w Kołobrzegu - 28 km

Lotnisko w Goleniowie - 86 km

Koszalin - 28 km

Szczecin - 136 km

Poznań - 211 km

Gdańsk - 216 km

Warszawa - 532 km

Berlin - 270 km


Główne atuty gminy to:

 - korzystne położenie - skrzyżowanie głównych dróg,

 - Specjalna Strefa Ekonomiczna,

 - dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna,

 - atrakcyjne tereny do zagospodarowania na cele przemysłowe jak i rekreacyjne,

 - korzystne warunki naturalne do rozwoju turystyki,

 - duży potencjał siły roboczej, bardzo dobry stan środowiska naturalnego,

 - szerokopasmowy dostęp do internetu