Stanowisko ds. koordynacji działań, kontroli zarządczej i informacji turystycznej.

Funkcję podinspektora pełni: Magdalena Kantek

Telefon: 535370048

E-mail: m.kantek@karlino.pl

Zadania realizowane na stanowisku:

  1. Realizacja zadań dotyczących kontroli zarządczej wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz regulacjach wewnętrznych.
  2. Obsługa Punktu Informacji Turystycznej.
  3. Przygotowywanie, współorganizowanie i relacjonowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i innych mających na celu poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy Karlino.
  4. Współredagowanie i obsługa strony internetowej gminy Karlino oraz mediów społecznościowych.
  5. Nawiązywania kontaktów i współpracy z organizacjami turystycznymi, które prowadzą działalność kulturalną, rekreacyjną i sportową.
  6. Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz obiektów nie będących obiektem hotelarskim.
  7. Sporządzanie sprawozdań statystycznych, analiz, wykazów dotyczących zakresu prowadzonych spraw, realizacja założeń dokumentów strategicznych.
  8. Pozyskiwanie i gromadzenie informacji statystycznych niestandardowych, zgodnie z bieżącymi potrzebami.
  9. Koordynacja przepływu informacji służbowej w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej w Karlinie.
  10. Koordynacja działań związanych z udostępnianiem informacji publicznej.