Stanowisko ds. informatycznych

Stanowisko ds. informatycznych

Funkcję inspektora pełni: 
Krystian Matwiejczuk 
Telefon: 535370048
E-mail: k.matwiejczuk@karlino.pl

Zadania realizowane na stanowisku:

1. Planowanie i realizacja wydatków budżetowych związanych z zakupami nowych urządzeń i programów oraz eksploatacją sprzętu komputerowego, sieci zasilających, przesyłowych i teleinformatycznych.

2. Wdrażanie oprogramowania oraz koordynowanie, nadzór i odbiór prac wdrożeniowych.

3. Prowadzenie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego.

4. Zapewnienie ciągłości eksploatacyjnej stanowisk komputerowych.

5. Prowadzenie serwisu BIP i Gminy.

Stanowisko podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.