Stanowisko ds. elektronicznego obiegu dokumentów i obsługi administracyjnej

Stanowisko zajmuje Aleksandra Święcicka.

Tel. 535373223
a.swiecicka@karlino.pl


 

Do zakresu działania stanowiska ds. elektronicznego obiegu dokumentów i obsługi administracyjnej należą sprawy:

 

a) przyjmowanie korespondencji adresowanej do Urzędu,

b) prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej, rejestracja i znakowanie korespondencji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i wprowadzanie dokumentów do systemu elektroniczny obieg dokumentów,

c) przekazywanie przyjętej dokumentacji do dekretacji poprzez Sekretariat Urzędu,

d) prowadzenie modułu elektronicznego obiegu dokumentów i skrzynki podawczej Urzędu,

e) udzielanie informacji interesantom,

f) wydawanie interesantom druków urzędowych niezbędnych do załatwienia spraw,

g) kserowanie i skanowanie dokumentów na potrzeby Urzędu,

h) wydawanie materiałów biurowych dla pracowników Urzędu,

i) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

j) archiwizacja dokumentów,

k) prowadzenie spraw związanych z realizacją celów i zadań Narodowego Programu Zdrowia.