Stanowisko ds. lokalowych i mieszkaniowych, bhp i p.poż.

Referat ds. Lokalowych i Mieszkaniowych.

Kierownik referatu: Patrycja Florczyk
Tel: 535261121
e-mail: p. florczyk@karlino.pl

Stanowisko ds. lokalowych i mieszkaniowych
Urszula Lewandowska
e-mail: u.lewandowska@karlino.pl

Do zakresu działania Referatu ds. lokalowych i mieszkaniowych należy:

1. Nadzór nad gospodarką lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Gminy i lokalami wynajmowanymi przez Gminę od innych podmiotów.

2. Współpraca z Zarządem Budynków Komunalnych w zakresie gospodarki lokalami.

3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu Współpracy Gminy Karlino z organizacjami pozarządowymi.

Referat ds. Lokalowych i Mieszkaniowych podlega bezpośrednio Burmistrzowi Karlina.