Inspektor ds. kancelaryjno - technicznych oraz skarg i wniosków

Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych oraz skarg i wniosków

Funkcję inspektora pełni: Iwona Bakalarska
Telefon: (94) 3117273
E-mail: Karlino@karlino.pl

Zadania realizowane na stanowisku:

1. Zapewnienie obsługi kancelaryjno - technicznych Urzędu a szczególności:

1) powadzenie ewidencji korespondencji,

2) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu, 2. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych.

3. Przygotowanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza.

4. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

5. Prowadzenie spraw dot. współpracy z miastami partnerskimi Wolgast i Dargun w Niemczech.

6. Przygotowanie uczestnictwa Gminy Karlino w targach, wystawach i innych imprezach promocyjnych.

Stanowisko podlega bezpośrednio Burmistrzowi Karlina.