Informacja o stawkach podatkowych na rok 2024.

 

Podatek od nieruchomości:

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa Uchwała nr LXIV/643/23 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, natomiast zwolnienia Uchwała nr XXVI/207/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 

Podatek rolny: 

Podstawa do ustalenia wysokości podatku rolnego: Uchwała nr LXIV/645/23 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2024.

 

Wysokość stawek podatku rolnego:

  • dla gospodarstw rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy: 

        2,50 q żyta x 80,67 zł = 201,675 zł za 1 ha przeliczeniowy.

  • dla pozostałych gruntów rolnych:                        

       5,00 q żyta x 80,67 zł = 403,35 zł za 1 ha fizyczny.

 

Podatek leśny:

Podstawa do ustalenia wysokości podatku leśnego: Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2020 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) w którym ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r wyniosła 327,43 zł za 1m3.

 

Wysokość stawki podatku leśnego:

    0,220 x 327,43 zł = 72,0346 zł za 1 ha fizyczny.