Informacja o stawkach podatkowych na rok 2020.

 

Podatek od nieruchomości:

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa Uchwała nr XVII/155/19 Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, natomiast zwolnienia Uchwała nr XXVI/207/16 Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 

Podatek rolny:

Podstawa do ustalenia wysokości podatku rolnego: Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 z którego wynika, iż średnia cena wyniosła 58,46zł za 1dt (M.P.2019 r. poz.1017).

 

Wysokość stawek podatku rolnego:
  • dla gospodarstw rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy:
    2,50 q żyta x 58,46 zł =  146,15 zł.
  • dla pozostałych gruntów rolnych:
    5,00 q żyta x 58,46 zł = 292,30 zł
Podatek leśny:

Podstawa do ustalenia wysokości podatku leśnego:Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. z którego wynika, iż średnia cena wyniosła 194,24 zł za 1m3 (M.P. 2019 r. poz.1017).

 

Wysokość stawki podatku leśnego:

 0,220 x 194,24 zł = 42,7328 zł