Informacja o stawkach podatkowych na rok 2019.

Podatek od nieruchomości – uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała nr XXVI/207/16 Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Podatek rolnyKomunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36zł za 1dt (M.P.2018r. poz.1004).

 Podatek rolny za rok podatkowy 2019 wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta x 54,36 zł = 135,90 zł,

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta x 54,36 zł = 271,80 zł.

Podatek leśnyKomunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r., która wyniosła 191,98 zł za 1m3 (M.P. 2018r. poz.1005).

Podatek leśny od 1ha, za rok podatkowy 2019 wynosi: 0,220m3 x 191,98 zł/1m3 = 42,2356 zł.