Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwo ulic.

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic

 

 

Wymagane dokumenty :

1. Wniosek Druk do pobrania

2. Mapa ewidencyjna lub sytuacyjno – wysokościowa

 

Opłaty :

1. Opłata skarbowa na wniosek - 5 zł. (na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej , Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)

2. Opłata skarbowa na każdy załącznik do wniosku - 0,50 zł. (na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)

 

Znaki opłaty skarbowej do nabycia w pokoju nr 10 w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie.

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy – pokój nr 7

od poniedziałku do piątku w godz. 7°° - 15°°

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Termin ustawowy - zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 KPA, wydanie zawiadomienia następuje nie później niż w terminie 30 dnia od daty złożenia wymaganych dokumentów.

 

Jednostka odpowiedzialna :

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

pokój nr 16

tel. 3119548,3119515

 

Podstawa prawna :

-ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j .t. Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 2000r. ze zmianami),

-rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968r w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 23, poz. 151 ze zm.).

 

   • nadanie numeracji.doc
    21 KB