Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ .

 

I.                Wymagane dokumenty :

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. - Straż Miejska ul. Szymanowskiego 17

 

II.             Opłaty :

 

·       za wniosek – 5 zł – Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami) – część I, pkt 1 załącznika do ustawy,

·       za zezwolenie – 76 zł - Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami) – część IV, pkt 48 załącznika do ustawy,

·       znaki opłaty skarbowej do nabycia w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie, pokój nr 10.

 

III.          Miejsce złożenia dokumentów :

 

 Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie – pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15 °°, a w czwartki od 800 do 1600.

 

IV.          Termin załatwienia sprawy :

Do 14 dni.

 

V.             Jednostka odpowiedzialna :

Straż Miejska w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17

 

VI.          Tryb odwoławczy :

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie UMiG Karlino w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie III.

 

Opłaty skarbowe :

·       za odwołanie – 5 zł - Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami) – część I, pkt 1 załącznika do ustawy,

·       za każdy załącznik – 0,50 zł - Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami) – część I, pkt 1 załącznika do ustawy,

·       znaki opłaty skarbowej do nabycia w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie, pokój nr 10.

 

 

 

VII.        Uwagi :

1.     Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

2.     W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w lokalu Straży miejskiej w Karlinie ul. Szymanowskiego 17.

 

VIII.     Podstawa prawna.

 

Art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

 

Uwaga ! POWYŻSZE PRZEPISY DOTYCZĄ PSÓW CZYSTEJ RASY (TJ. POSIADAJĄCYCH RODOWÓD) NASTĘPUJĄCYCH RAS :

Amerykański pit bull terrier, Perro de Presa Mallorquin, Buldog amerykański, Dog argetyński, Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek Kaukaski.