96/10 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent w Straży Miejskiej w Karlinie