94/10 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży