90/10 - w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.