82-10 w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru, na drodze przetargu nieograniczonego na: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubiechowie gm. Karlino”