8/10 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.