73-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Finansowy kontroler Gminy