70-10 w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru, na drodze przetargu nieograniczonego na „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubiechowie, gm. Karlino”