62-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Karlinie.