6/10 - zmieniające zarządzenie w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS z zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta i Gminy Karlino oraz jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Karlino.