52-10 w sprawie powołania komisji przetargowej , która dokona wyboru na drodze przetargu nieograniczonego na dostawy związane z realizacją projektu: „Rozwój infrastruktury kultury na terenie Gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności ...

 

52-10 w sprawie powołania komisji przetargowej , która dokona wyboru na drodze przetargu nieograniczonego na dostawy związane z realizacją projektu: „Rozwój infrastruktury kultury na terenie Gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności Muzeum Ziemi Karlińskiej