37/10 – w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Karlinie