36/10 – w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium lub nagrody Burmistrza Karlina