24/10 – w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Karlino”.