97/09 – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania gminy z zakresu pomocy społecznej