94/09 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego