88/09 - w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru technicznego zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych: 4-go Marca, Spokojna, Walki Młodych, Sawickiej, Krasickiego, Jaworskiej, Wyzwolenia i Jedności wraz z infrastrukturą techniczną Karlinie.

 

 

 

 

 

88/09 - w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru technicznego zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych: 4-go Marca, Spokojna, Walki Młodych, Sawickiej, Krasickiego, Jaworskiej, Wyzwolenia i Jedności wraz z infrastrukturą techniczną Karlinie – etap I”