72/09 - w sprawie zmian w budżecie Karlina na 2009r.